top

Strona główna Inwestycje Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy
Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy
Piątek, 31 Sierpień 2018 12:30

2018 08 30 obior terenu pkp 02030 sierpnia odbył się uroczysty odbiór jednej z najważniejszych inwestycji gminnych w ostatnich latach, polegającej na zagospodarowaniu terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze. Oprócz burmistrza Zbigniewa Potyrały w odbiorze tym uczestniczyli: Cezary Przybylski  - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Obiegło - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze, radni miejscy i kierownicy gminnych jednostek, Mirosław Hałyno - Zastępca Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu, Monika Strzelecka - Prezes ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze i Marcin Figiel  - Inspektor nadzoru, ponadto reprezentujący grupę wykonawców prac: Tomasz Walczak („TOM TRANS” Tomasz Walczak z Oleśnicy), Marcin Dudek (Instalacje Elektroenergetyczne i Techniczne ITEL z Krotoszyna) i Jacek Małecki (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno - Zakład Usług Projektowo – Konsultingowych z Rychtala).

mt_ignore

Na poprzedzającym odbiór spotkaniu w twardogórskim Ratuszu, burmistrz Potyrała zaprezentował – w formie prezentacji multimedialnej – genezę, historię i źródła finansowania tej inwestycji, a także podziękował osobom, dzięki którym została ona pomyślnie zakończona, a szczególnie: marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu – za przychylność i dofinansowanie, Januszowi Marszałkowi – radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wykonawcy – na czele z Tomaszem Walczakiem – za niezłomne dążenie do przyspieszenia terminu zakończenia prac i skuteczne stawianie czoła wyzwaniom podczas realizacji tego zadania.
Burmistrz przypomniał, że zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze jest następstwem zakończonej w 2016 roku rozbudowy i przebudowy budynku byłego dworca PKP w Twardogórze. Stanowiące kolejny etap - rozpoczęte w styczniu 2018 r. przez firmę „TOM TRANS” Tomasz Walczak z Oleśnicy - prace na terenie przydworcowym  stanowią (z jednej strony) realizację przez twardogórski samorząd ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, emisji pyłów i trujących gazów (w ramach dolnośląskich uchwał antysmogowych), a z drugiej strony - konsekwentnie prowadzoną gruntowną poprawą wizerunku miasta, którego niewątpliwą wizytówką – obok budynków tworzących zabudowę śródmiejska – jest stacja kolejowa wraz z przyległym terenem. Istotnym celem zakończonej właśnie inwestycji jest również zmniejszenie negatywnych (szczególnie pod względem ekologicznym) skutków indywidualnego transportu samochodowego i stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego węzła przesiadkowego PKP – PKS, wraz z infrastrukturą, umożliwiającą mieszkańcom i osobom przyjezdnym wygodne przesiadanie się i korzystanie z publicznych środków transportu zbiorowego. Chodzi nie tylko o przesiadkę z samochodu osobowego na pociąg lub autobus, ale również - z pociągu na autobus (i odwrotnie) oraz z pociągu/autobusu - na rower. Nie bez znaczenia jest lokalizacja, której zaletą jest – oprócz bezpośredniej bliskości stacji kolejowej i przystanku autobusowego – sąsiedztwo dwóch sporych zakładów pracy (obiektów firmy ILPEA oraz siedziby firmy Gała Meble), których pracownicy zyskają nie tylko na świetnej infrastrukturze przesiadkowej, ale również na miejscach parkingowych.

mt_ignore

Burmistrz przyznał, że była to również jedna z trudniejszych inwestycji na naszym terenie w ostatnich latach, bowiem pod terenem prac przebiegało wiele  instalacji - zarówno gazowych, jak i energetycznych, czy wodno-kanalizacyjnych. Wykonawca zatem nie miał łatwego zadania, tym bardziej, że sporo z tych instalacji nie było naniesionych na mapy. Słowa uznania – za konstruktywną współpracę i kreatywność w rozwiązywaniu pojawiających się problemów technicznych - burmistrz Potyrała skierował zarówno do wykonawców prac, jak i do inspektorów nadzoru oraz do koordynatora ze strony Urzędu, Aleksandra Króla. Podziękował także Katarzynie Sobczyk-Pienio z Referatu Funduszy Promocji i Rozwoju, odpowiedzialnej za sprawnie i efektywnie prowadzony proces pozyskania środków unijnych.
W wyniku zakończonych prac uzyskano: utworzenie przystanku PKS - węzła przesiadkowego PKS - PKP, przebudowany budynek byłego szaletu, wiatę na rowery (z rowerami do wynajęcia), 37 miejsc parkingowych, nowe i przebudowane przyłącza i instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, elektrycznej oraz oświetlenia ulicznego, odtworzoną nawierzchnię z kostki granitowej, odtworzona i przebudowaną nawierzchnię bitumiczną, małą architekturę: ławki, stojaki na rowery, kosze, lampy, kinkiety, słupy informacyjno-ogłoszeniowe z wyświetlaczami LCD oraz nasadzenia zieleni. Urodę tego miejsca z pewnością podkreśli też - wieczorem i nocą – efektowne podświetlenie.
Mimo zakończenia zakresu zadania, określonego w projekcie, proces dalszego zagospodarowania terenu przydworcowego będzie kontynuowany, szczególnie na obszarach sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji: terenem skarpy między parkingiem a torowiskiem oraz terenem , na którym stała stara i silnie zdewastowana (już zdemontowana) wiata dworcowa - z drugiej strony budynku dworcowego.  
Projekt zagospodarowania terenu przydworcowego został zrealizowany za kwotę 2 621 904,24 zł, m.in. z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 1 663 854,27 zł - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej”, Poddziałanie nr 3.4.1 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne”.

mt_ignore

Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy
Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy
Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy
Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy
Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy
Parkuj i jedź – zagospodarowano teren przydworcowy      

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl