top

Strona główna Inwestycje Twardogóra coraz piękniejsza
Twardogóra coraz piękniejsza
Poniedziałek, 26 Luty 2018 10:06

2018 01 10 elewacje 003Zakończył się remont całej elewacji oraz pokrycia dachów budynków w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 2 i Placu Piastów 15. W uroczystym odbiorze 10.01. br. uczestniczył burmistrz Zbigniew Potyrała wraz ze swoim zastępca Ryszardem Gąsiorem, a także przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szydełko, Dyrektor ZGM w Twardogórze Alojzy Kulig, zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Zygmunt Kaźmierczak oraz przedstawiciel wykonawcy – Wiesław Budój. Rozpoczęte 24.06.2017 r. prace remontowe wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "MAL-POL" Józef Kryś z Krotoszyna. Pierwotny termin zakończenia zadania został przesunięty ze względu na konieczność wykonania robót, związanych z usunięciem skutków sierpniowej nawałnicy, tj. naprawy uszkodzeń wykonanego pokrycia dachowego, zalane wykopy, powodujące nieodzowność odtworzenia izolacji pionowej, osuszenia murów itp., jak i z uwagi na wykonanie robót dodatkowych nie ujętych w pierwotnym zakresie, tj.: wymiana części stolarki okiennej, zamurowanie otworów, wykonanie i montaż anten zbiorczych. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 512 681,69 zł, z czego kwota 95 156,66 zł stanowią dotacje gminy, udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXX.212.09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych. Kwota 399 148,86 zł została sfinansowana przez inwestora - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Konieczność dbania władz gminnych o estetykę budowli, będących wizytówką miasta, to jeden z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców postulatów. Odnowienie tych budynków (przy Placu Piastów 15 i przy ul. Ratuszowej 2), jak również odnowienie (w 2016 r.) budynku stacyjnego oraz zakończenie (jesienią 2016 r.) dofinansowanego przez Gminę remontu budynku HPS przy ul. Ratuszowej 1, stanowią istotną poprawę wizerunku naszego miasta - zarówno wobec mieszkańców, ale także wobec przyjezdnych, szczególnie - turystów.

Uroczysty odbiór remontu elewacji i dachu Uroczysty odbiór remontu elewacji i dachu Uroczysty odbiór remontu elewacji i dachu Uroczysty odbiór remontu elewacji i dachu   

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl