top

Strona główna Inwestycje Bezpieczniejsza komunikacja
Bezpieczniejsza komunikacja
Wtorek, 27 Czerwiec 2017 06:48

2017 06 20 odbior sciezki i ronda 00321 czerwca uroczyście oddano do użytkowania dwie inwestycje, które w znaczący sposób podniosą bezpieczeństwo ruchu drogowego mieszkańców gminy Twardogóra. Pierwsza z nich „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce” ułatwi przemieszczanie się rowerzystów i pieszych, a druga „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448, drogi powiatowej nr 1490D i drogi gminnej nr 101926 w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo” usprawni komunikację samochodową i pieszą w centrum Goszcza. Wyżej wymienione inwestycje będą miały pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru oraz wpłyną na poprawę estetyki otoczenia. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej daje także nowe możliwości rekreacji.

mt_ignore

Ścieżkę do Goszcza wybudowała firma „Sidrog” sp. z o. o. Całkowita wartość przedmiotowego zadania wyniosła 1 056 873,61 zł. Gmina pozyskała dotację celową od Województwa Dolnośląskiego w kwocie 360 650,01 zł. Łączna długość ścieżki to 2,047 km, w tym 1,912 km o nawierzchni asfaltowej oraz 0,135 km o nawierzchni z kostki betonowej.
Wykonawcą drugiej inwestycji, budowy ronda w Goszczu, było Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „Brukpol” s.c. Całkowita wartość zadania to 3 087 732,35 zł. Gmina Twardogóra otrzymała dotację od Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 161 438,00 zł, a także pomoc finansową od Powiatu Oleśnickiego o wartości 200 000,00 zł. Inwestycja w Goszczu podzielona była na dwa etapy. Pierwsza część objęła m.in.: przebudowę skrzyżowania, budowę kanalizacji deszczowej, przestawienie istniejącej kapliczki, budowę oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie sieci (wodociągowej, teletechnicznej, gazowej i energetycznej) oraz oznakowanie poziome i pionowe.
Etap drugi to: przebudowa ulicy W. Korfantego, przebudowa zatoki postojowej, budowa drogi wewnętrznej dla autobusów, przebudowa chodników i istniejących wjazdów na posesje, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej, wykonanie terenów zielonych oraz oznakowanie poziome i pionowe.

mt_ignore

Uroczyste spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała, który przedstawił prezentację multimedialną obrazującą postęp prac budowlanych poszczególnych inwestycji. W odbiorze uczestniczyli m.in. Jerzy Michalak - członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wojciech Kociński - Starosta Powiatu Oleśnickiego, Alojzy Kulig - Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego, Michał Pater - radny Rady Powiatu Oleśnickiego, Witold Szydełko - Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze, Leszek Loch - Dyrektor Naczelny DSDiK we Wrocławiu, Marzena Graczyk - Dyrektor ZDP w Oleśnicy, Marek Duszyński - Kierownik Obwodu Drogowego w Sycowie, Bogdan Szewczyk - Dyrektor Generalny FM „Bodzio”, wykonawcy inwestycji: Piotr Kluczyk - właściciel firmy „Brukpol” i Dariusz Wolsztyniak - kierownik budowy oraz Krzysztof Stępiński - prokurent z firmy „Sidrog”, Andrzej Owsianka - inspektor nadzoru, dyrektorzy jednostek gminnych, kierownicy referatów, radni oraz sołtysi.
Podsumowaniem spotkania był przejazd rowerami wraz z zaproszonymi gośćmi z Twardogóry do Goszcza. Wspólna wycieczka rowerowa ukazała atrakcyjne pod względem krajobrazowo-kulturowym miejsca gminy Twardogóra, a w szczególności układ historyczny centrum Goszcza. Realizacja powyższych inwestycji poprawi wizerunek gminy, jako miejsca nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających do podróżowania, a także zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy Twardogóra.

mt_ignore

Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja
Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja
Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja
Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja
Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja Bezpieczniejsza komunikacja

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl