top

Strona główna Inwestycje Koniec remontu parkingów przy SM
Koniec remontu parkingów przy SM
Czwartek, 23 Czerwiec 2016 06:56

WP 20160622 10 14 43 Pro22 czerwca odbył się uroczysty odbiór prac remontowych nawierzchni parkingów i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych w obrębie ulic: Rynek, Ratuszowa 13-23 oraz Ogrodowa 34-44. W odbiorze uczestniczyli: reprezentujący Gminę Zbigniew Potyrała, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, zastępcą burmistrza, Ryszard Gąsior,

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Aleksander Król, przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej w Twardogórze, na czele z prezesem Andrzejem Rogalskim oraz Jan Pawlak, właściciel firmy Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "KAN-WOD" z Twardogóry, realizującej zadanie. Przedsięwzięcie zostało - przedterminowo - zrealizowane, na mocy porozumienia pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Twardogórze a Gminą Twardogóra. Celem remontu była poprawa bezpieczeństwa oraz walorów użytkowych dróg osiedlowych i ciągów pieszych. Dodatkową korzyścią jest ponadto poprawa walorów estetycznych tego terenu. Wszyscy użytkownicy - zarówno chodników, jak i parkingów - z pewnością bardzo szybko odczują dużą poprawę jakości w ich użytkowaniu. Należy zaznaczyć, iż prace nie mogłyby się odbyć bez udziału finansowego Gminy, który wyniósł 100.000,00 zł.

Koniec remontu parkingów przy SM Koniec remontu parkingów przy SM Koniec remontu parkingów przy SM Koniec remontu parkingów przy SM Koniec remontu parkingów przy SM Koniec remontu parkingów przy SM
Koniec remontu parkingów przy SM Koniec remontu parkingów przy SM     

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl