top

Strona główna Inwestycje Kanalizacja przekazana do eksploatacji
Kanalizacja przekazana do eksploatacji
Środa, 13 Styczeń 2016 14:03

2016 01 12 odbior kanalizacji 01

12 stycznia w twardogórskim urzędzie odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej wybudowanej w Goszczu i Grabownie Wielkim. Na to spotkanie Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała zaprosił wszystkich tych, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji: od projektanta, przedstawicieli instytucji uzgadniających możliwość budowy, po wykonawców, przedstawicieli Rady Miejskiej w Twardogórze oraz reprezentantów mieszkańców i innych samorządowców. Na uroczystości pojawili się  m.in. wojewoda dolnośląski Paweł Hryniak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska oraz Marek Skorupa, prezes Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - instytucji dofinansowującej zadanie.

Spotkanie było okazją do osobistego podziękowania przez burmistrza wszystkim zaangażowanym w tę inwestycję. Zbigniew Potyrała podkreślił, że „wykonana kanalizacja jest przykładem doskonałej, wręcz wzorcowej współpracy z wieloma podmiotami, w tym instytucjami samorządowymi i administracją rządową oraz ich elastycznego podejścia do wyzwań, z którymi przyszło się zmierzyć na wszystkich etapach przygotowania i realizacji budowy”.  

Burmistrz zobrazował zebranym jaka była skala inwestycji, której samorząd się podjął  – wydatki w pierwotnie uchwalonym budżecie na 2015 r. zaplanowano na 38 milionów złotych a cena kosztorysowa budowy kanalizacji wynosiła  22,7 miliona zł.  

Zbigniew Potyrała  podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania oraz w telegraficznym skrócie przedstawił jego przebieg. Obejmując 10 grudnia 2014 r. stanowisko  burmistrza został poinformowany przez współpracowników, że 15 stycznia 2015 r. mija termin odbioru zleconej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji a najpóźniej do 19 stycznia 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z POIiŚ-u (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). W trybie błyskawicznym zmieniono uchwałę o aglomeracji, aby możliwe było staranie się o środki z tego programu. W ciągu czterech dni pozytywną opinię wydał konserwator zabytków – inwestycja prowadzona była na dwóch obszarach chronionych. W tym samym czasie dokonano uzgodnień z PKP.  16 stycznia gmina uzyskała pozwolenie na budowę, po niezbędnych uzgodnieniach ze starostwem i Zarządem Dróg Powiatowych. 19 stycznia wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 27 lutego gmina ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji. Do 18 marca wpłynęły oferty na wykonawstwo. 27 kwietnia podpisano pierwsze umowy na realizację zadania. Na przełomie maja i czerwca zostały rozpoczęte właściwe roboty ziemne. Zasadniczą część inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej z kolektorami tranzytowymi) udało się zrealizować w ciągu 6 miesięcy, a z przyłączami w ciągu 7 miesięcy – budowę ukończono 30 listopada 2015 r.
Pośród instytucji, którym burmistrz złożył podziękowania znalazł się również Urząd Skarbowy w Oleśnicy. Dzięki dobrej współpracy możliwe było szybkie odzyskiwanie VAT (po ostatecznym rozliczeniu będzie to kwota ponad 3,1 miliona złotych) i utrzymywanie przez gminę płynności finansowej.
W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną o długości 19,3 km (za blisko 12 milionów złotych), kolektory tranzytowe o łącznej długości blisko 6 km, który pozwalają doprowadzić ścieki do oczyszczalni w Twardogórze oraz 275 przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości o sumarycznej długości ponad 5 km. Jeden z etapów w Grabownie Wielkim i przyłącza w tej miejscowości wykonało konsorcjum w składzie: PPHU Juskowiak Helena z Nowej Wsi k/Rozdrażewa i Ślusarstwo, Mechanika Maszyn, Roboty Budowlano-Instalacyjne Maciej Juskowiak z Rozdrażewa. Pozostałe 3 zakresy budowy kanalizacji oraz przyłącza w Goszczu zrealizowała firma Mikołajczyk Zbigniew Piotr z Wierzchowic.

Na wykonaną kanalizację sanitarną Gmina Twardogóra wydała blisko 15 milionów złotych, z czego 5,6 miliona to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej samorząd otrzymał na budowę kolektorów tranzytowych 324 tys. dotacji i 648 tys. pożyczki a na wykonanie przyłączy  270 tys. dotacji i 270 tys. pożyczki.

Dzięki środkom uzyskanym z WFOŚiGW i dotacji gminy mieszkańcy za podłączenie do kanalizacji zapłacili tylko ok. 20 % kosztów przyłącza.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia aglomeracja Twardogóra została skanalizowana w 100%.

Budowie kanalizacji towarzyszyło także wykonanie przez twardogórski samorząd 3 km dróg powiatowych w Goszczu i Grabownie Wielkim.

Z nowej sieci skorzysta około dwóch tysięcy mieszkańców.  Celem operacji było podniesienie standardu życia mieszkańców, ochronę wód powierzchownych i głębinowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem.

Burmistrz wspomniał o jeszcze jednym ważnym aspekcie ekologicznym wykonanej kanalizacji. Wyraził nadzieję, że „realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na populację żółwi błotnych, których w sumie 46 sztuk, w ramach reintrodukcji, wpuszczono w roku 1998 i 2000, do jednego ze stawów goszczańskich”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ubiegłym roku Gmina Twardogóra wykonała inwestycje za 22 miliony zł, co stanowiło 40 % budżetu. Całkowite wydatki budżetu 2015 r. wyniosły ostatecznie 55 milionów złotych.

Wojewoda Dolnośląski pogratulował burmistrzowi doskonałej współpracy z wieloma podmiotami na poszczególnych etapach tego przedsięwzięcia. „To tempo realizacji inwestycji jest, myślę, że co najmniej do naśladowania w innych obszarach naszego województwa” – powiedział.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego podkreśliła wpływ zrealizowanej inwestycji na poprawę warunków życia mieszkańców. „Wszystkie inwestycje z ochrony środowiska są niewdzięczne do oglądania, bo ich po prostu nie widać” – zauważyła.

Prezes Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodał, że rok temu pojawiła się możliwość wykorzystania kolejnych środków unijnych z racji dobrego kursu euro, ale również oszczędności przetargowych. Zaczęto szukać kandydatów, którzy będą w stanie zagospodarować te dodatkowe środki w tak krótkim okresie. Gmina Twardogóra podjęła się realizacji budowy kanalizacji w tak krótkim terminie i podołała temu zobowiązaniu.

Po zakończeniu spotkania w urzędzie, jego uczestnicy przejechali wzdłuż części inwestycji w Grabownie Wielkim i w Goszczu zatrzymując się przy jednej z przepompowni w Goszczu.

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r.
Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r. Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r.
Uroczysty odbiór kanalizacji - 12 stycznia 2015 r.      

aktualizacja: Wtorek, 19 Styczeń 2016 10:37
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl