top

Uchwały antysmogowe
Środa, 08 Sierpień 2018 07:29

informacjaSejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tak zwane uchwały antysmogowe. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz.5153, 5154, 5155).

Określone w uchwałach antysmogowych ograniczenia i zakazy, w zakresie eksploatacji instalacji, wprowadzono w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko. Obowiązujące na terenie województwa dolnośląskiego uchwały, to:

 

  • uchwała nr XLI/1405/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5153),
  • uchwała nr XLI/1406/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5154),
  • uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5155) uchwała obowiązująca na terenie gminy Twardogóra.

Uchwały te obowiązują każdego kto użytkuje instalację (nie tylko tego kto jest właścicielem urządzenia) o mocy do 1 MW, w której następuje spalanie paliw stałych. Zgodnie z zapisami uchwały, od 1 lipca 2018 r. na terenie całego województwa obowiązuje zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych tj. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %. Zgodnie z uchwałą, czas eksploatacji kotłów, pieców i kominków oddanych do użytkowania przed 1 lipca 2018 r. będzie uzależniony od klasy danej instalacji:

  • pozaklasowe kotły, piece i kominki (tzw. kopciuchy nie spełniające żadnych norm) mogą być użytkowane do 1 lipca 2024 r.,
  • kotły, piece i kominki spełniające standardy emisyjne odpowiadające klasie 3 lub 4 można eksploatować do 1 lipca 2028 r.,
  • kotły klasy 5 oraz spełniające normy ekoprojektu można użytkować bezterminowo.

Treść uchwał antysmogowych dostępna jest pod linkami: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=42335&dstr=1&txt=YW50eXNtb2dvd2U= oraz https://irt.wroc.pl/strona-215-uchwala_antysmogowa.html.

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl