top

Strona główna Gospodarka niskoemisyjna Przedsiębiorcy - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Przedsiębiorcy - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2015 11 09 plan gospodarki niskoemisyjnejGmina Twardogóra opracowuje aktualnie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Twardogóra” (PGN). Dokument ten jest niezbędny, aby w kolejnych latach możliwe było pozyskiwanie środków finansowych m. in. z funduszy zewnętrznych i krajowych na działania związane z poprawą jakości powietrza oraz wzrostem efektywnościenergetycznej na obszarze gminy.

Ze względu na fakt, iż określone działania m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) skierowane są do podmiotów gospodarczych prosimy o przekazanie informacji czy są Państwo zainteresowani zadaniami inwestycyjnymi w obszarze powiązanym z tematyką ograniczania niskiej emisji, które realizowane będą w latach 2014-2020.
Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z podstawowymi informacjami, które umożliwią ujęcie Państwa zamierzeń w harmonogramie działań PGN. Stosowne dane powinny pochodzić z posiadanych dokumentacji – o ile takie istnieją (np. koncepcje, audyty energetyczne, projekty). Przy ich braku prosimy je oszacować.
Nadmienić pragniemy, że obecne zapisy stosowane np. w ramach RPO WD 2014-2020 wskazują, iż zadania z obszaru energetycznego i niskiej emisji nieuwzględnione w PGN dla danej gminy - nie będą rozpatrywane.
Przykładowe działania mogą dotyczyć zarówno sfery poprawy efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych, jak i w części socjalno-biurowej (np. modernizacja sieci grzewczej oraz wymiana nisko sprawnych kotłów, zmiana paliw na niskoemisyjne), a także ewentualnych instalacji odnawialnych źródeł energii na cele produkcji ciepła, c.w.u. lub energii elektrycznej (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy ogniw fotowoltaicznych).
Ze względu na harmonogram prac nad dokumentem przedmiotowe dane prosimy przekazać w terminie do 08.01.2016 r.
W przypadku braku zainteresowania przedstawionym tematem prosimy o odpowiedź negatywną.

 

W załączeniu propozycja tabeli do wypełnienia na potrzeby PGN (do wyboru: wersja pdf lub wersja xls) .

Pełna treść informacji dostępna w pliku pdf.

Osoba do kontaktu: Kamila Andruszkiewicz, tel. 71 3992239.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl