top

Strona główna Gospodarka niskoemisyjna Plan gospodarki niskoemisyjnej - dlaczego warto wziąć w tym udział?
Plan gospodarki niskoemisyjnej - dlaczego warto wziąć w tym udział?

2015 11 09 plan gospodarki niskoemisyjnejPlan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, którego głównym celem jest ograniczenie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego na poziomie lokalnym. Wydawać by się mogło, że jest to kolejny projekt strategiczny związany z kwestiami ochrony środowiska. Jednakże w tym przypadku drogą do osiągnięcia głównego celu jest ograniczenie jednostkowego zużycia energii u poszczególnych odbiorców i jej wytwarzanie w bardziej ekologiczny sposób. Istotne dla mieszkańców i innych użytkowników energii jest to, iż działania na rzecz ochrony środowiska wiążą się w tym przypadku z oszczędnością wydatków bieżących.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Twardogóra” ma zdiagnozować aktualną sytuację w zakresie tzw. niskiej emisji i ustalić działania perspektywiczne niezbędne dla jej sukcesywnego obniżania. Do działań takich zalicza się m.in.:

  • modernizację systemów grzewczych (wymiana kotłów, przebudowa sieci c.o.),
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, fotoogniwa),
  • termomodernizację obiektów budowlanych (ocieplenie ścian, dachów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
  • wprowadzanie urządzeń elektrycznych o wyższej klasie energetycznej w przemyśle, produkcji (pompy, silniki, urządzenia techniczne) oraz w instytucjach publicznych (np., komputery, drukarki, kuchenki elektryczne, chłodziarki itd.),
  • poprawę sytuacji w zakresie emisji komunikacyjnych.

W nowej perspektywie finansowej, do roku 2020, na wsparcie powyższych działań zaplanowano szereg form dofinansowania zewnętrznego (na poziomie rządowym i wojewódzkim), w tym liczne dotacje i preferencyjne pożyczki.

W większości przypadków po środki te - bezpośrednio lub przy współudziale Gminy - sięgać można jedynie na sfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Planach gospodarki niskoemisyjnej. Z dostępnych informacji wynika, iż dzięki stosownym zapisom w Planie gospodarki niskoemisyjnej ze środków zewnętrznych będą mogły skorzystać:

  • Samorządy i inne instytucje publiczne (urzędy, szkoły, przedszkola, domy kultury itd.) na działania dotyczące obniżenia tzw. emisji kominowej m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2012), gdzie przewiduje się maksymalne dotacje na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina może w swoich projektach ujmować także działania dotyczące budynków mieszkalnych.
  • Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które zainteresowane są OZE (pompy ciepła, kolektory solarne, kotły na biomasę) lub wytwarzaniem zielonej energii elektrycznej na własne potrzeby z możliwością zbycia nadwyżki do sieci elektroenergetycznej (fotoogniwa) - z RPO WD2012 lub Programu Prosument (wdrażać go ma Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska oraz wyznaczone banki). Planowane dofinansowania sięga 100 % kosztów, w tym do 40% w formie dotacji.
  • Przedsiębiorstwa i prowadzący działalność gospodarczą, na działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej (m.in. z WFOŚiGW i z RPO WD2012).

Wobec powyższego zachęcamy Państwa do udziału w tworzeniu niniejszego dokumentu poprzez przekazywanie informacji o planowanych działaniach z przedmiotowego obszaru tematycznego oraz pomoc w gromadzeniu danych wyjściowych poprzez wypełnienie stosownych ankiet (mieszkańcy).

Aktywność szerszej grupy zainteresowanych osób pozwoli Gminie na usystematyzowanie skali problemów i oczekiwań mieszkańców gminy, a w przypadku przedsiębiorców na wpisanie określonych inicjatyw wprost do dokumentu.

Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej lub tradycyjnej, a następnie przesłać mailowo: na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w tytule wpisując "Ankieta PGN", pocztą tradycyjną na adres urzędu ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra z dopiskiem "Ankieta PGN" lub składać bezpośrednio (nie trzeba osobiście) w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra pok. nr 10 - Biuro Obsługi Klienta. Termin składania ankiet: do 23 listopada 2015 r. Prosimy o wypełnianie adresu nieruchomości.

Pliki do pobrania:

mt_ignore

 

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl