top

Strona główna Fundusze europejskie Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze - zadanie zakończone
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze - zadanie zakończone

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego śląska”

ue_znaki7.jpg


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


14.12.2011 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze" w ramach Priorytetu nr 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działania 9.2 "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Planowana całkowita wartość zadania to 759 857,63 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, co stanowi 416 214,93 zł.

Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze

Więcej informacji o rewitalizacji budynków dostępne jest w zakładce inwestycje.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl