top

Strona główna Fundusze europejskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice – zadanie zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice – zadanie zakończone

ue_znaki9.jpg
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Twardogóra została zawarta 10 marca 2010 r. umowa o przyznanie pomocy projektu. Całkowita wartość projektu to 6 850 172,90 zł. Dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych netto w wysokości 2 797 393,00 zł. Na realizację przedmiotowego projektu dnia 17.12.2010 r. została zawarta umowa pożyczki wysokości 2 237 900,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Cel i zakres projektu
Projekt miał na celu podniesienie standardu życia mieszkańców, ochronę wód powierzchniowych i głębinowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji pozwoli zachować normy i standardy odpowiednie dla Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego, jednocześnie realizując Dyrektywę 91/271/EWG. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstała kanalizacja o łącznej długości ok 9,4 km.

Inwestycję zakończono 31.08.2011 r.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice – zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice – zadanie zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice – zadanie zakończone
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl