top

Strona główna Fundusze europejskie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone

ue_znaki8.jpg
Umowa o dofinansowanie
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Twardogóra została zawarta 28 września 2010 r. umowa o przyznanie pomocy projektu. Całkowita wartość projektu to 882 343,28 zł. Dofinansowanie na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych netto w wysokości 359 529,00 zł.

Cel i zakres projektu
Głównym celem realizacji inwestycji jest pobudzenie rozwoju życia kulturalnego mieszkańców oraz integracja społeczności lokalnej. Świetlica, jako Centrum Inicjatyw Wiejskich, będzie miejscem spotkań zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w którym będzie można skorzystać z komputera i Internetu. W świetlicy będą mogły powstawać i działać koła zainteresowań/miłośników lub inne organizacje lokalne.
 
Operacja jest zgodna z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – „Aktywna Dolina”.

Realizację inwestycji zakończono 28.06.2011 r.
 
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl