top

Strona główna Fundusze europejskie Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku
Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku
Środa, 16 Maj 2018 14:02

Umowa o przyznaniu pomocy na „Przebudowę nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku” - operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - została zawarta 10 maja 2018 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Twardogóra. Projekt ma na celu podnoszenie atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez przebudowę drogi i zakup infokiosku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie przebudowana droga o długości 0,52 km. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest do 10.05.2019 r. Koszty kwalifikowane inwestycji, to 418 300,47 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości do 266 164 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych).

mt_ignore

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl