top

Strona główna Fundusze europejskie Przebudowa drogi gminnej nr 120304D w miejscowości Sosnówka - zadanie zakończone
Przebudowa drogi gminnej nr 120304D w miejscowości Sosnówka - zadanie zakończone

ue znaki18

9 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu została zawarta umowa pomiędzy Gminą Twardogóra a Samorządem Województwa Dolnośląskiego - o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisana umowa dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120304D w miejscowości Sosnówka”. Zadanie realizowane było w ramach „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”. Zostało przebudowane 0,88 km drogi, za kwotę 634 068 PLN, z czego dofinansowana zostanie wartość 352 761 PLN, czyli 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji - w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Celem tej inwestycji było wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez skrócenie czasu dojazdu oraz zapewnienie drożności jedynego ciągu komunikacyjnego, łączącego gospodarstwa domowe mieszkańców wsi z placówkami: handlowo-usługowymi, oświatowymi, kulturalnymi, rekreacyjnymi, kultu religijnego, a przede wszystkim umożliwienie dojazdu dla służb ratowniczych.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl