top

Strona główna Fundusze europejskie Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twa...
Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze

ue znaki17

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej”, Poddziałanie nr 3.4.1 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne” (umowa z dnia 30.06.2017 r.)

Całkowita wartość projektu to 2 177 543,26 zł,
w tym wartość dofinansowania wynosi 1 663 854,27 zł.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie:

Roboty budowlane w zakresie:

  • utworzenia węzła przesiadkowego PKP-PKS na działce nr 1/1, 1/5 wraz z utworzeniem przystanku PKS na działce nr 1/1, 1/5);
  • przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku szaletu dworcowego na budynek usługowo-socjalny obsługi dworca o powierzchni użytkowej 34,62 m2 na działce ewidencyjnej nr 1/1 i 1/5;
  • budowa 29-ciu miejsc parkingowych z kostki ażurowej (P&R) w ramach dwóch stref: pierwsza po drugiej stronie budynku głównego dworca PKP od strony elewacji północnej, natomiast druga pośrodku wyspy pomiędzy wjazdem i wyjazdem autobusów z działki;
  • budowę wiaty na rowery o powierzchni 53,0m2 na działce ewidencyjnej nr 1/1 i 1/5;
  • utworzenie B&R w postaci stojaków na rowery (5 szt.)jako elementów małej architektury,
  • zainstalowanie elementów małej architektury w postaci: lamp na słupach (33 kpl.), kinkietów (19 kpl.), oświetlenie energooszczędne typu LED (66 szt.), ławek dla oczekujących (12 szt.), koszy na śmieci (15 szt.), zadaszonych słupów informacyjno-ogłoszeniowych wyposażonych w wyświetlacze LCD (3 szt);
  • przebudowy drogi ul. Plac Kolejowy (zmiana kategorii ulicy Plac Kolejowy na klasę D);
  • budowy i przebudowę przyłączy i instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, elektrycznej i oświetlenia ulicznego na działkach nr 1/1, 1/5 i 36 przy Pl. Kolejowym w Twardogórze

Czas realizacji: sierpień 2017 - październik 2018

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl