top

Strona główna Fundusze europejskie Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Cheł...
Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstówek - zadanie zakończone

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstówek

Umowę o przyznanie pomocy nr 00085-6922-UM0100062/13 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstówek” zawarto 31.07.2013 r. Beneficjentowi została przyznana pomoc ze środków Unii Europejskiej w wysokości500 000 zł (75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji). Całkowita kosztorysowa wartość projektu wynosi 1 164 224 zł brutto. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zmniejszył się koszt całkowity zadania do poziomu 599 508 zł.
Przebudowa chodników umożliwi bezpieczne przemieszczanie się po terenie sąsiadujących ze sobą miejscowości oraz przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej wsi Chełstów i Chełstówek.

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstówek

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstówek

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl