top

Strona główna Fundusze europejskie Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone

ue_znaki8.jpg
17.01.2013 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy na operację pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowana całkowita wartość zadania to 623 259,29 zł. Kwota dofinansowania wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, do wysokości 140 471 zł.
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i aktywności turystycznej Gminy Twardogóra oraz wzbogacenie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do Centrum Inicjatyw Wiejskich, pełniącego funkcję turystyczną i rekreacyjną dla mieszkańców i turystów.
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl