top

Strona główna Fundusze europejskie Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny - zadanie zakończone
Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny - zadanie zakończone

ue_znaki8.jpg
Umowa o dofinansowanie
W ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, Gmina Twardogóra podpisała 6 sierpnia 2012 r. umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy. Planowana całkowita wartość zadania to 43 382,10 zł. Dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, do wysokości 24 689 zł.
3 grudnia 2012 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy, w wyniku którego koszt całkowity zadania zmniejszył się do kwoty 37 049,90 zł przy niezmienonym poziomie dofinansowania.

Cel i zakres projektu

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i aktywności turystycznej Gminy Twardogóra oraz  wzbogacenie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez wyposażenie obiektu pełniącego funkcję rekreacyjną i turystyczną dla mieszkańców i turystów.
Realizacja projektu pozwoli na wyposażenie terenu przy kąpielisku w Twardogórze w sprzęt piknikowy o przeznaczeniu rekreacyjno-promocyjnym w postaci: 5 stoisk drewnianych, 36 ławek i 18 stołów piknikowych.  Będzie on wykorzystywany  podczas imprez gminnych jak: Dni Twardogóry, Dożynki Gminne, Taaaka Ryba (Dni Karpia), Twardogórskie Dni Ziemi i podczas licznych festynów w sołectwach i pikników na terenie kąpieliska. Dzięki zakupionym stoiskom, swoje produkty będą mogli oferować usługodawcy z Doliny Baryczy, w tym nasi lokalni wytwórcy np. miodu, pieczywa, sera i innych przetworów. Stoiska posłużą także do prezentacji materiałów promocyjnych oraz wieńców dożynkowych. „Domki promocyjne” wykonane zostały na podstawie projektu pochodzącego z Katalogu Infrastruktury Architektonicznej dla Doliny Baryczy.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to 10.12.2012 r.

Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny - w trakcie realizacji

stoiska db 001

stoiska db 002
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl