top

Strona główna Fundusze europejskie Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultyw...
Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych - zadanie zakończone

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycję w zrównoważone rybołówstwo
Umowa o dofinansowanie
W ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Gmina Twardogóra zawarła 18 lipca 2012 roku umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych”. Planowana całkowita wartość zadania to 3 049 375 zł. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu - do kwoty 1 500 000 zł.
16 czerwca 2014 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, w którym przesunięto termin zakończenia inwestycji na czerwiec 2015 r. Aneks nr 2 podpisano 16 października 2014 r., zgodnie z którym podzielono zadanie na dwa etapy oraz zmieniono zakres rzeczowy. Ze względu na przeprowadzone postępowanie przetargowe podpisano 12 marca 2015 r. aneks nr 3 w wyniku, którego koszt całkowity inwestycji wynosi 2 990 165,54 zł przy niezmienonym poziomie dofinansowanie 1 500 000 zł.

Cel i zakres projektu
Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności rybackich przez podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez restaurację zabytku.
Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego wymieniona zostanie konstrukcja dachu i stropu drewnianego, izolacja stropów i dachu z kompleksowym jego remontem, obróbkami blacharskimi i wymianą rynien, wykonane zostaną elewacje zewnętrzne z odtworzeniem elementów sztukatorskich, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostaną zabezpieczenia p/poż wraz z instalacją, a także remont odtworzeniowy schodów, wykonanie izolacji podpodłogowych oraz podłóg i posadzek w obiekcie, instalacji elektrycznych, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, remont ścian wewnętrznych, wykonanie nowych instalacji: wod.-kan i c.o. z kotłownią gazową oraz wentylacji mechanicznej, W wyniku prac zostanie odrestaurowana powierzchnia użytkowa obiektu o całkowitej powierzchni 1 174,97 m.kw. Do użytku na cele kulturalne zostaną oddane m.in. sala, scena, podscenie, galeria, sanitariaty, hala z zapleczem.
W ramach drugiego etapu wykonane zostaną uzupełniające prace budowlane w budynku byłej stajni, który będzie pełnił funkcję recepcyjną i ekspozycyjną: budowa pomieszczeń administracyjnych i wystawowych wraz z zapleczem socjalnym, budowa toalet, przebudowa posadzek, wykonanie instalacji c.o. (przebudowa kotłowni gazowej) i wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza, rozbudowa instalacji hydrantowej oraz wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z oświetleniem, wystrój wnętrz sali wystawowej oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych. Zakupione i zainstalowane zostanie także wyposażenie technologiczne sceny w budynku maneżu: okotarowanie, nagłośnienie, oświetlenie, rzutnik z ekranem multimedialnym, rolety okien, a także zagospodarowany będzie teren (nowa   brama  w  strefie  wejściowej, elementy małej architektury, oświetlenie, zieleń ozdobna) i wybudowany parking na zapleczu tych budynków (strefa wejściowa). Poniesione zostaną również koszty dokumentacji projektowej i inspektora nadzoru. Zakupione zostanie także wyposażenie związane z działalnością kulturalną: stoły, krzesła, stoły wystawiennicze i antyramy.
Realizacja inwestycji umożliwi przeznaczenie obiektu na szeroko rozumianą działalność kulturalną. Wyrażać się to będzie poprzez m.in. działania edukacyjne szkół w zakresie realizacji przedstawień teatralnych (próby oraz spektakle przed publicznością), a także organizacji kół historycznych; działalność biblioteki organizującej warsztaty malarskie wraz z plenerem oraz wystawami namalowanych obrazów. Ponadto atrakcją będą ekspozycje w części wystawienniczej obiektu (hali) dotyczące tradycji rzemieślniczych szczególnie związanych z meblarstwem („Dom Mebla”), a także o wartościach historycznych zespołu pałacowo-parkowego czy wystawy łowiectwa.
 
mt_ignore

mt_ignore
 
mt_ignore
 
mt_ignore
 
mt_ignore
 
mt_ignore
 
mt_ignore
 
mt_ignore
 
mt_ignore

2012 08 01 umowa goszcz 001

2012 08 01 umowa goszcz 003

2012 08 01 umowa goszcz 004

2012 08 01 umowa goszcz 008
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycję w zrównoważone rybołówstwo
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl