top

Strona główna Fundusze europejskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - zadanie zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - zadanie zakończone

ue_znaki9.jpg
Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 202 607 zł (75% kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy nr 00048-6921-UM0100059/11 zawarto 30.03.2012 r. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to 2 907 945,37 zł. Celem operacji jest podniesienie standardu życia mieszkańców, ochronę wód powierzchownych i głębinowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem.
aktualizacja: Piątek, 08 Styczeń 2016 13:55
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl