top

Strona główna Informacje/Ogłoszenia Informacja dla wytwórców odpadów
Informacja dla wytwórców odpadów
Wtorek, 04 Wrzesień 2018 08:00

mt_ignoreInformacja dla wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach - podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany rejestrem. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO. Przepisy w/w ustawy rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust.1).  W art. 51 ust. 2 tejże ustawy wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Szczegółowe informacje na temat Rejestru BDO znajdują się pod adresem: bip.umwd.dolnyslask.pl oraz są udzielane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:30 w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Numery telefonów oraz zakres rozpatrywanych wniosków znajdują się pod adresem: bip.umwd.dolnyslask.pl

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl