top

Strona główna Archiwum
Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Drukuj
Piątek, 26 Maj 2017 14:55

Dzień Samorządu Terytorialnego 201727 maja  obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego dnia przypada kolejna rocznica pierwszych po upadku komunizmu wyborów do samorządu, a także kolejna rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku. Minęło już zatem 27 lat od momentu reaktywowania w naszym kraju samorządu naszej twardogórskiej gminy.

Fundamentem rozpoczętego w 1989 r. w Polsce  okresu transformacji ustrojowej było przywrócenie samorządom terytorialnym miary i rangi, przypadającej władzom lokalnym i regionalnym w pozostałych krajach zjednoczonej Europy, gdzie samorządy te są istotnym partnerem rządów poszczególnych państw w realizacji najistotniejszych celów społecznych. To właśnie w obrębie samorządu lokalnego, w obrębie naszej „małej ojczyzny”, możliwy jest prawdziwie efektywny impuls rozwoju – nie tylko lokalnego, ale i całego państwa. Tylko bowiem na szczeblu samorządu gminnego można budować podwaliny faktycznego społeczeństwa obywatelskiego, którym mogą się szczycić elity, sprawujące władze na szczeblu państwowym. Dlatego reaktywacja samorządu terytorialnego stała się największym sukcesem Polski. Jest jednak nie tylko zasługą działaczy, aktywizujących i dynamizujących lokalne społeczności, ale przede wszystkim zasługą samych mieszkańców gmin i miast, tworzących wspólnoty samorządowe.
W praktyce bowiem ową siłą samorządów jest (po prostu) ciężka praca dla dobra lokalnej społeczności – nie tylko ze strony samorządowców, ale i każdego mieszkańca gminy, któremu zależy na tym (najbliższym naszemu sercu) dobru wspólnemu.
A przejawem tej troski jest na przykład czynne (często kosztem osobistych wyrzeczeń) zaangażowanie się w sprawy wspólne – począwszy od aktywnego udziału w wyborach do władz samorządowych wszelkiego szczebla, poprzez udział w pracach wszelkich gremiów doradczych i opiniotwórczych, aż po czynny udział w pracach organów samorządowych.
Siłą samorządu jest także sama aktywność obywatelska, przejawiająca się zarówno w sferze gospodarczej, czym budowany jest potencjał socjalny i infrastrukturalny gminy, jak i w sferze kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, co podnosi atrakcyjność i standard życia w gminie.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przyjmijcie Państwo serdecznie podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty lokalnej – Gminy Twardogóra, ale także gminnych sołectw, organizacji i stowarzyszeń lokalnych, w tym szczególnie sfery pożytku publicznego.
Wszystkim, dzięki których zaangażowaniu i ciężkiej pracy w naszej twardogórskiej „małej ojczyźnie" żyje nam się coraz lepiej, i których troską jest jak najlepsza przyszłość członków naszej społeczności, życzę dużo wytrwałości, optymizmu  i satysfakcji, a przede wszystkim, aby Państwa wysiłki były zauważane i doceniane przez pozostałych mieszkańców.

 

Zbigniew Potyrała
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl