top

Strona główna Aktualności Sprzeciw dla propozycji Starosty
Sprzeciw dla propozycji Starosty
Piątek, 11 Lipiec 2014 08:37

2014 07 11 sesja rm 00210 lipca podjęta została uchwała ws zaopiniowania zamiaru połączenia Gminy Twardogóra z Gminą Dobroszyce w jeden okręg wyborczy w wyborach do rady powiatu. Radni Naszej Rady są przeciwni temu pomysłowi i zaopiniowali projekt uchwały negatywnie. Z pismem o wydanie opinii wystąpił do Rady Miejskiej w Twardogórze Zbigniew Potyrała Starosta Powiatu Oleśnickiego. Konieczność jej wydania uzasadniał i odpowiadał na pytania naszych radnych, Witold Michałowski Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego (Starosta nie uczestniczył w sesji, mimo imiennego zaproszenia).
Na naszą gminę przypadają 3 mandaty i zgodnie z przepisami możemy stanowić odrębny okręg wyborczy. Większość radnych stanęła na stanowisku, że stworzenie czteromandatowego okręgu z Dobroszycami jest dla nas niekorzystne. Samodzielny okręg gwarantuje nam wybór 3 radnych z Gminy Twardogóra. Wspólny okręg wyborczy z Dobroszycami może spowodować, że mniej twardogórskich kandydatów wejdzie do rady powiatu.
Niestety wyrażona negatywna opinia przez radnych nie ma wiążącej mocy dla Starosty, który opracowuje i przedstawia projekt uchwały dla Rady powiatu oleśnickiego.
W końcowej części sesji radni zapoznali się ze szczegółami koncepcji zagospodarowania twardogórskiego dworca kolejowego, dyskutowali oraz składali propozycje rozwiązań poszczególnych jej wariantów. Potwierdzono, że urządzenie tam poczekalni dla podróżnych pasażerskiej komunikacji zbiorowej, budowa miejsca przesiadkowego w ruchu turystycznym oraz zbudowanie oferty do rekreacji, wypoczynku i usług jest zgodny z wcześniej zaakceptowanym kierunkiem rozwoju.

Sesja odbyła się 10 lipca Sesja odbyła się 10 lipca Sesja odbyła się 10 lipca Sesja odbyła się 10 lipca   
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl