top

Strona główna Aktualności Bezpieczniej do Chełstowa
Bezpieczniej do Chełstowa
Wtorek, 24 Czerwiec 2014 07:30

Chodnik do Chełstowa odebranyPrawie 2,5-kilometrowy chodnik od drogi "tartacznej" w Chełstówku do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie został oficjalnie przekazany do użytkowania 23 czerwca 2014 r. Odcinek przy drodze wojewódzkiej i powiatowej wybudowała firma "Geo-Bud" za kwotę 599 508,27 zł. Na zadanie „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstówek” gmina uzyskała dofinansowane w wysokości 75 proc. kosztów kwalifikowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W poniedziałkowym odbiorze inwestycji uczestniczyli: burmistrz Jan Dżugaj, zastępca burmistrza Jan Bernacki, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Obiegło, kierownik referatu infrastruktury technicznej Aleksander Król, pracownicy urzędu Dariusz Jaworski i Anna Lorek, wykonawca Jacek Szafrański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marzena Graczyk, kierownik obwodu Syców ZDP Marek Duszyński, radni Przemysław Paprocki i Andrzej Hnat, sołtysi Elżbieta Gorzelańczyk i Janusz Kremza, dyrektor GOSiR Jan Świerad, przewodniczący rad sołeckich Mirosław Grabowski i Bogdan Kołecki.

mt_ignore

Bezpieczniej do Chełstowa Bezpieczniej do Chełstowa Bezpieczniej do Chełstowa Bezpieczniej do Chełstowa Bezpieczniej do Chełstowa Bezpieczniej do Chełstowa

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl