Nazwa zadania:

„Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

- OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Protesty:
Zapytania i wyjaśnienia:
 
Inne informacje: