"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze"