top

Strona główna Organizacje Stowarz. "Potęga Lasu"
Stowarzyszenie "Potęga Lasu" Drukuj
Siedziba: 56-416 Twardogóra, ul. Batorego 5, tel. 0 691 057 682
KRS: 0000253820, data wpisu: 24 marca 2006 r.
Zarząd: Dawid Wesołowski (prezes), Barbara Krzesaj (wiceprezes), Bożena Hołubka (skarbnik), Irena Puchalska (sekretarz), Mariusz Zieliński (członek)

Cele statutowe:
1) Kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej oraz propagowanie i szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, w szczególności o lasach
2) Podejmowanie inicjatyw, interwencji i działań na rzecz tworzenia i przestrzegania prawa w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, ochrony zdrowia społeczeństwa oraz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
3) Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na zewnątrz przy aktywizacji społecznej jego mieszkańców i organizacji
4) Tworzenie ram współpracy i wymiany doświadczeń celem upowszechniania wiedzy o przyrodzie
5) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości

Działania:
2005/2006
Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Twardogórze wraz z uczniami wystartowali w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym „Równać Szanse 2005” z projektem „Potęga Lasu” i uzyskali 18.000 dotacji. Projekt polegał na opracowaniu raportu o wpływie degradacji lasów (dzikie wysypiska śmieci, spalanie płyt wiórowych) na zdrowie mieszkańców miasta i gminy Twardogóra, z jednoczesnymi działaniami ochronnymi. Młodzi przygotowali wystawę na 31.03.2006 dla mieszkańców gminy z darów lasu, połączoną z degustacją darów lasu i prezentacją multimedialną z realizacji. Napisali też piękne opowiadania z jednego dnia życia wybranego drzewa, które zostały wydane w formie książeczki z własnymi rysunkami, mając nadzieję na uwrażliwienie otoczenia na piękno tego co nas otacza całą społeczność gminy, młodzież zlikwidowała też niektóre wysypiska śmieci, wspólnie z ZGKiM, jak również zlokalizowała większe i zgłosiła to do władz Gminy, cały czas prowadziła badania nad zanieczyszczeniem jak i nad zachorowalnością. Elementem kulminacyjnym było ogłoszenie powstania Stowarzyszenia „POTĘGA LASU”, które swoją działalność zalegalizowało w lutym 2006.W kwietniu, wszyscy realizatorzy projektu poszli sadzić las, już pod patronatem Stowarzyszenia „POTĘGA LASU”. Powstało logo stowarzyszenia.

2007/2008
W roku 2007 Stowarzyszenie pozyskało 3 nowych członków. Odbyło się 5 prezentacji, spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z przyrodą naszego regionu. Ponadto: w styczniu: warsztaty zimowe w lesie pt.: „Na tropie” i zajęcia plenerowe: „Las zimą”; w lutym: obóz zimowy: „Potęga Lasu w Masywie Śnieżnika” i warsztaty grup z 3 powiatów „Doliny Baryczy”, zbieranie pomysłów na wspólny projekt, podjęcie wspólnych działań; w marcu: - „Szukamy oznak wiosny” – rajd wiosenny; w kwietniu: „Kwiaty w fotografii” – konkurs dla młodzieży,  zajęcia KMO dla SP nr 1, szkolenia dla młodzieży naszej gminy „Udzielamy pierwszej pomocy”; w maju: stworzenie projektu „Jak ryba w wodzie” wspólnie z grupami z Milicza, Zawonii, Sułowa, Pęgowa i Kryniczna pod „skrzydłami” Stowarzyszenia „Na rzecz edukacji ekologicznej w Dolinie Baryczy”, które jest naszym partnerem, opracowanie dla Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra projektu „Dosięgnąć gwiazd – szansa dla M(nas)”; od czerwca do grudnia: realizacja większości działań z projektu „Dosięgnąć gwiazd – szansa dla M(nas)” (np. cykliczne warsztaty leśne, obóz letni „Potęga Lasu w Tatrach” i wiele innych),  realizacja projektu „Jak ryba w wodzie” (projekt do marca 2008); we wrześniu: przystąpienie do akcji „Sadzimy dęby w Dolinie Baryczy, napisanie i realizacja projektu „Trzymaj formę” (projekt do czerwca 2008), cykliczne zajęcia w okolicznych lasach, Gołuchowie, prelekcje, warsztaty.

2008/2009
Oprócz działań cyklicznych, napisanie i realizacja następnego projektu z Równać Szanse „Wyskocz z kapci!”, dalszy udział w akcji „Sadzimy dęby w Dolinie Baryczy”, udział w Ogólnopolskich Edukacyjnych Regionalnych Forach Edukacyjnych.
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl